Kesätyöllistäminen ja yritykset 2019

 

MITÄPÄ JOS TYÖLLISTYISIT ENSI KESÄNÄ YRITTÄJÄNÄ?

Aikataulu ja toiminta etenee seuraavasti

 

1. Ilmoittaudu nopeasti, mukaan pääsevät yrittäjät valitaan toukokuussa. Mukaan valitaan sellaisia hakijoita, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet kesätyöyritykselle tukea. Muutoin valinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä.

2. Touko- ja kesäkuun aikana järjestetään Yrittäjäkoulutus 

3. Touko- ja kesäkuun aikana järjestetään Ajokortti työelämään – koulutus

4. Kotityökoulutusta yritysten tarpeiden mukaan kesäkuun alun aikana

5. Yritykset perustetaan touko- ja kesäkuun aikana

6. Kesätyötukirahan ensimmäinen erä (175,00 €) maksetaan yrittäjille, kun yritykset on virallisesti perustettu ja koulutukset suoritettu hyväksytysti. Huomaa, että läsnäolo koulutuksissa on pakollinen.

7. Yritysten toiminta etenee omatoimisesti yritysohjaajien tuella kesäkuun ja heinäkuun ajan

8. Kesätyötukirahan toinen erä (175,00 €) maksetaan yrittäjille, kun kurssilla sovitut velvoitteet on hoidettu.

9. Kuusamon 4H-yhdistys kirjoittaa nuorille todistukset osallistumisesta koulutuksiin sekä yritystoiminnan hoitamisesta. 

10. Yritykset voivat yrittäjien omien toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa toiminnan heinäkuun lopussa tai jatkaa toimintaansa kesän työllistymisen jälkeen aina siihen saakka, kunnes yrittäjä täyttää 29 vuotta.

 

Kuusamon 4H-yhdistys ei maksa yrittäjille muuta palkkaa, kuin kesätyötukirahan. Sen sijaan Kuusamon 4H-yhdistys sitoutuu antamaan em. määrän koulutusta nuorille yhteistyössä Kuusamon kaupungin nuorisotoimen kanssa. Lisäksi Kuusamon 4H-yhdistys sitoutuu etsimään jokaiselle uudelle yrittäjälle yritysohjaajan ja tukemaan nuorten yrityksiä markkinoinnissa, hinnoittelussa ym. yritystoiminnan alkuun saattamisessa. Lopun osan palkasta nuoret tienaavat itse omien yritystensä kautta.

Nuorten tekemät työtehtävät voivat olla mitä tahansa työtehtäviä, jotka eivät edellytä tiettyä ammattikoulutusta ja ovat muutoin lain, asetusten ja hyvän toimintatavan mukaisia. 

 

KOULUTUSTEN AJANKOHDAT:

  
Yrityskoulutus

3.6.2019 klo 16.30 - 19.00  ja

 5.6.2019 klo 16.30 - 19.00
Ajokortti työelämään -koulutus8.6.2019 klo 9.00 - 16.00
Kotityökoulutus10.6.2019 klo 16.30 - 20.00 ja
 13.6.2019 klo 16.30 - 20.00